تشخیص خطا در خط تولید

ویژگی ها

  • کنترل محصول از تولید تا بسته بندی
  • کنترل لیبل / تاریخ / ظاهر / اندازه و ....
  • کنترل وزن و سطح

معرفی

در بحث تولید موارد زیادی از خطاها وجود دارد که تمامی این خطاها توسط اپراتورها شناسایی و رفع می شود که برخی از آنها عبارتند از عدم درج تاریخ تولید و ضایعات محصول و مقدار کم محصو ل و .... ولی این رفع خطاها تا زمانی میتواند اتفاق بیفتد که سرعت خط تولید در حدی باشد که اپراتور بتواند خطا را ببیند در غیر اینصورت یستم تولید با مشکلات بسیاری مواجه میگردد که برای کنترل این خطاها از دستگاههای کنترل خطا در خط تولید استفاده می شود .

دستگاههای کنترل خطا به تناسب محل استفاده آنها متفاوت می باشد که برخی از آنها به صورت ترازوهای کنترل وزن می باشند و برخی دیگر به صورت دوربینهای کنترل محصول با توجه به احتمال بروز خطا می باشد .

شرکت گشتا صنعت تبریز با دارا بودن تیم حرفه ای فنی و مهندسی آماده ارایه دستگاهها کنترل خطا با سیستم بینایی و هوش مصنوعی می باشد .

تصاویر