دستگاه های سفارشی

شرکت گشتا صنعت تبریز با بهره گیری از دانش فنی و تجربه در ساخت ماشین آلات مجهز به واحد فنی مهندسی طراحی می باشد و همواره در حال طراحی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز صاحبان صنایع می باشد لذا در صورت درخواست ساخت دستگاه خاص و یا طراحی می توانید با مدیریت این شرکت در تماس باشید .

برای خلق یک دستگاه اول طرح سپس نقشه و در آخر چگونگی ساخت بسیار مهم می باشد .