ارزیابی و بررسی مزایا و معایب بسته بندی های هوشمند مواد غذایی

ارزیابی و بررسی مزایا و معایب بسته بندی های هوشمند مواد غذایی

آلودگی های میکروبی، اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینها جزو نگرانیهای عمده برای گوشت و محصولات گوشتی از نظر ایمنی و کیفیت میباشد. کیفیت و ایمنی گوشت به مواد و تکنولوژی تولید بکار رفته در بسته بندی آن وابسته میباشد. بسته بندی های فعال و هوشمند برای تغییر شرایط بسته، ارائه اطلاعات و همچنین ویژگی محصول به مصرف کننده، نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف محصول و قابلیت های ضدتقلبی به منظور دست یافتن به عمر انبارمانی طولانی توسعه یافته است. این امر به طور موثری ایمنی و کیفیت مواد غذایی را افزایش داده و در نتیجه ارزش محصول، راحتی و رضایت مصرف کنندگان را افزایش میدهد. خواص کیفی و ایمنی گوشت به شدت وابسته به مواد بسته بندی و فن آوری های به کار رفته در تولید آن است. این مقاله به بررسی تحولات اخیر در بسته بندی های فعال و هوشمند در صنعت گوشت برای هر دو زمینه پژوهشی و تجاری میپردازد. همچنین اختراعات جهانی و روند تحقیقاتی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.