دوخت کیسه ای

دستگاه دوخت کیسه ای گشا صنعت تبریز
جهت دوخت دهانه کیسه های پلاستیکی و نایلونی با هر اندازه ، وزن و جنس با کارکرد بسیار آسان و سزیع بصورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک مناسب برای صنایعی از قبیل خوراک دام و طیور ، کود های شیمیایی ، مواد پتروشیمی و ...
روش کار با این دستگاه به این ترتیب است که کیسه توسط اپرانور روی کفه ی دستگاه که دارای تنظیم ارتفاع است قرار میگیرد ، لبه های کیسه صاف شده توسط پدال فرمان دوخت داده میشود.
میزان حرارت و مدت دوخت بسته به جنس کیسه قابل تنظیم است.
در مدل های اتوماتیک تمامی مراحل بدون دخالت دست انجام میشود.ویدئو های عملکرد این دستگاه

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS