بسته بندی پنوماتیکی

محصول جدید گشتا صنعت تبریز
دستگاه بسته بندی پنوماتیکی (MINI) در انواع پودری ، توزین دار و پیمانه ای با سیستم عملکرد بادی و قیمت مناسب

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS