سیل دهانه ظروف بلند - بزرگ

دستگاه سیل ظروف بلند یا بزرگ گشتا صنعت تبریز
به منظور سیل با دوخت دهانه ظروف بلند با بزرگ مانند انواع دبه ، انواع ظروف بزرگ مانند ظروف ترشی جات ، سرکه ، خیار شور و ... مورد استفاده قرار میپیرد.
این دستگاه بصورت نیمه اتوماتیک و به کمک سیستم پنوماتیک عملیات سیل را انجام میدهد.

ویژگی ها :

سیستم پنوماتیک
برق تک فاز
قابل تنظیم برای ارتفاع ظروف
سلفون ( فوبل ) کش اتماتیک

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS