جک پالت

جک پالت وسیله ای برای بلند نمودن و جابه جا کردن پالت است .در واقع جک پالت ابزاری است برای حمل و نقل بار در مکان های مختلف مانند انبارها , کارخانه ها و سردخانه ها و فروشگاه ها ی بزرگ و تمامی مکان هایی که نیاز به جابه جایی کالاهای گوناگون دارند.
جک پالت دستی وبرقی : که براساس نیاز به شارژ تعیین می شود.
جک پالت بلند: مناسب برای حمل ونقل بارها وپالت های طویل
جک پالت کوتاه: مناسب برای مکان های کوچک وحمل بار در راهروهای باریک مانند چاپخانه وداخل کانتینر
جک پالت پهن: مناسب برای بارها وپالتهای عریض و پهن
جک پالت باریک: مناسب برای بارها وپالت های باریک
جک پالت قیچی: مناسب برای حمل ونقل بار درون وانت -تغییر ارتفاع مزیت ویژه ای در این نوع جک پالت محسوب می شود .
جک پالت باسکول دار: مناسب برای تعیین وزن بار علاوه بر جابه جایی و ارائه اطلاعات وزنی
جک پالت گالوانیزه :مناسب برای محیط های مرطوب وسردخانه ها و بنادر

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS