اطلاعات تماس

گشتا صنعت تبریز

دفتر مرکزی: تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی فن آوران ـ شماره ۲۸۳/۱

تلفن:+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۸
تلفن:+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۹
فکس:+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۹۹۲۷
موبایل:۰۹۱۴ ۱۱۴ ۴۹۸۳
٧٥١٢ ١١٥ ٠٩١٢
شماره تلگرام:۰۹۱۰۷۸۰۷۵۶۸
ایمیل:info@gashtasanattabriz.com

تماس با ما

تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی قن آوران ـ شماره 283/1

Tel: +98-41 34475328

34475329

Fax: +98-41-34479927

09141144983

50002666100092 :SMS