تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: تبریز ـ جاده صنعتی غرب ـ روبروی موتوژن

شهرک صنعتی فن آوران ـ شماره ۲۸۳/۱

تلفن: +۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۸
تلفن: +۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۹
فکس: +۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۹۹۲۷
موبایل: ۰۹۱۴ ۱۱۴ ۴۹۸۳
٧٥١٢ ١١٥ ٠٩١٢
شماره تلگرام: ۰۹۱۰۷۸۰۷۵۶۸
ایمیل: info@gashtasanattabriz.com